Tư vấn Xây dựng Quy trình

Tư vấn Xây dựng Quy trình

Mô tả dịch vụ

OCD cung cấp dịch vụ tham mưu xây dựng quy trình cho các doanh nghiệp. Xây dựng quy trình được xem là phương tiện tạo tính đồng nhất trong hành động của phần lớn nhằm tạo ra kết quả theo tiêu chuẩn đồng nhất hay còn gọi là chất lượng ổn định và là tiền đề của chất lượng/độ tin cậy.

Xây dựng quy trình bao trùm hệ thống quy trình tác nghiệp về chuyên môn, quy trình phối hợp giữa những phòng ban, và những chỉ dẫn chi tiết để thực hành được công việc theo 1 tiêu chuẩn về thời gian và kết quả đầu ra. Hoạt động này tiếp nối hoạt động tái cấu trúc công ty hoặc chuẩn hóa các vị trí chức danh nhằm tạo bắt buộc tính đồng bộ của quản trị. Hoạt động này khác sở hữu lấy chứng chỉ theo 1 hệ thống tiêu chuẩn (ví dụ ISO, HACCP) ở giai đoạn kiểu dáng lại hoạt động cho yêu thích sở hữu mục tiêu của doanh nghiệp trong mỗi thời kỳ và ứng dụng để tạo được kết quả ở tầm chất lượng mới.

Doanh nghiệp buộc phải xây dựng quy trình cho một chức năng hoạt động khi:

 • Quá trình thực hành phức tạp (có phổ biến hành động, nhiều tiêu chuẩn thực hiện) và lặp lại, phảihướngdẫntốiưuhoá
 • Quá trình làm cho việc cónhiềuthànhphầntham gia thực hành và ra quyết định, tạo được sựphối hợphiệuquả hơn

Tư vấn Xây dựng Quy trình

>>>Công ty tư vấnquản lý doanh nghiệp hàng đầu hiện nay

Cách thức xây dựng và triển khai quy trình

 1. Xác định mục tiêu chất lượng
 2. Xác định khuôn khổ quy trình (điểm bắt đầu, kết thúc, chuỗi kết quả & tiêu chí kết quả)
 3. Xác định các tài liệu phản ánh kết quả và dữ liệu phải thiết
 4. Xác định những thành phần tham dự vào chuỗi hành động:
  • Người đặt bắt buộc hoặc tín hiệu khởi đầu quy trình
  • Người thực thi tạo ra kết quả
  • Người kiểm tra/ phê duyệt
 5. Vẽ lưu đồ quy trình, viết giảng giải lưu đồ
 6. Đào tạo quy trình, thực thi
 7. Đánh giá hiệu quả thật thi & điều chỉnh cải thiện quy trình

Tư vấn Xây dựng Quy trình

>>> Kinh nghiệmtư vấn quy trìnhquản trị doanh nghiệp và tổ chức

Kinh nghiệm tham mưu xây dựng quy trình

OCD đã tư vấn xây dựng quy trình quản trị và quy trình tác nghiệp cho hàng chục công ty và tổ chức. OCD hiện là doanh nghiệp tham mưu giàu kinh nghiệm bậc nhất Việt nam trong lĩnh vực tham mưu hệ thống quản lý doanh nghiệp. Kinh nghiệm tư vấn của OCD được diễn đạt ở phầnKinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý.

OCD đã thực hiện đa dạng dự án tham mưu xây dựng quy trình cho đa dạng siêu thị lớn, tiêu biểu như:

 • Dự án tham mưu chiến lược & hệ thống quản lý cho DEKKO
 • Dự án tái cơ cấu doanh nghiệp và chuyển đổi số cho Xuân Cương
 • Tư vấn cơ cấu tổ chức và quy trình cho Thương hiệu cá tính NOUS
 • Tư vấn tái cấu trúc cho Redsun ITI
 • Dự án Tái cấu trúc doanh nghiệp và xây dựng hệ thống lương 3P cho Vietchem

Liên hệ

 1. Hotline: 0886595688
 2. Email:ocd@ocd.vn
 3. Website://ocd.vn
Zalo
Phone